bevallingsverwerking met emdr en/of eva

emdr

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een methode voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, in dit geval een traumatische bevalling.

Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS).

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende therapievorm. Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis (enkelvoudig trauma), dan zijn 1 - 3 sessies meestal voldoende om effectief te zijn.

 

De coach zal vragen aan de bevalling terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De coach zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus (het volgen van bewegende vingers). 

Tegelijkertijd terugdenken aan de bevalling en het volgen van de vingers zorgt voor concurrentie van werkgeheugentaken.  Het natuurlijke verwerkingssysteem wordt geactiveerd. waardoor er weinig plaats voor de levendigheid en de impact van de herinnering over is.

 

EMDR zorgt er uiteindelijk voor dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven.

 

Bron: Vereniging EMDR Nederland


eva

EVA staat voor Emotionele Visualisatie Affirmatie en is een tweede, totaal andere methode om een nare bevalling te verwerken.

Ieder mens heeft verwachtingen. De meeste vrouwen verwachten en hopen op een autonome, gezonde en mooie bevalling, waarbij ze gezien en gehoord worden. Bevallen en het krijgen van een kind zijn zulke wezenlijke dingen in het leven van een mens, het is meer dan een verwachting, het is een levensbehoefte. Een mooie herinnering aan je bevalling draag je je leven lang op een positieve manier met je mee. Het geeft zelfvertrouwen en rust.

Omgekeerd zorgt een traumatische bevalling voor onrust, angst en stress in het lichaam.

Door in een gesprek met de vrouw het bevallingsverhaal te veranderen, komen het brein en het lichaam tot rust. We nemen stap voor stap de waargebeurde bevalling door en staan stil bij alle nare momenten.

Deze momenten worden overschreven, oftewel gereset, door de vrouw het ideale verhaal te laten vertellen. Terwijl de coach vragen stelt en de vrouw vertelt, creëert zij zelf een nieuwe optimale herinnering, die heel realistisch aanvoelt. Met deze methode worden zowel de linker- als rechterhersenhelft gestimuleerd, waardoor de verandering beter beklijft. 

Soms wordt de EVA-methode toegepast als afsluiting van een EMDR-traject omdat EVA een waardevolle aanvulling is hierop. EMDR neemt de spanning weg bij bestaande, nare beelden en EVA installeert nieuwe, prettige beelden. 

 

Bron: Arjenne Hoeksema